Stenik logo loader img
Обадете се за консултация:
0888 70 10 19
Изпрати запитване

Уеб сайт на Хидробетон

Фирма „Хидробетон” се занимава с производство на бетони и циментови замазки, транспортиране до обекта и полагане с бетонопомпи. С оглед оптимизиране на разходите чрез намаляване на траспортното разстояние и ускоряване на доставките, както и с цел постигането на по-голяма гъвкавост при обслужване на кли ентите, бетоновите възли са разположени, така че максимално да покрият територията на градовете София, Пловдив, Плeвен.

Уеб сайт на Хидробетон от STENIK

Виж проекта онлайн