Eva Commerce

13.12.2016

Онлайн магазини
STENIK разработи онлайн платформа за поръчка на работни облекла на служители в OMV.

Онлайн платформа за поръчка на работни облекла на служители в OMV

STENIK разработи онлайн платформа за поръчка на работни облекла на служители в OMV. 

Базирахме онлайн платформата на най-гъвкавия и адекватен софтуер за онлайн търговия в света Magento 2.

Платформата omv.at/portal/uniform-shop е създадена с функционален интерфейс, което прави лесно управлението на съдържанието и предоставя възможност на потребителите бързо и лесно да направят своята заявка на работни облекла на Eva Commerce.

Онлайн платформа за поръчка на работни облекла на служители в OMV, Eva Commerce - Онлайн магазини, Stenik, Magento
Онлайн платформа за поръчка на работни облекла на служители в OMV, Eva Commerce - Онлайн магазини, Stenik, Magento
Онлайн платформа за поръчка на работни облекла на служители в OMV, Eva Commerce - Онлайн магазини, Stenik, Magento