Obo Bettermann

01.06.2013

Онлайн магазини
Obo Bettermann България e една от най-големите фирми за търговия на електроматериали в света, вече и с нов онлайн магазин.

Онлайн магазин за електроматериали Obo Bettermann

Stenik разработи онлайн магазина за Obo Bettermann България - една от най-големите фирми за търговия на електроматериали в света.

С този eCommerce проект в Stenik доказахме, че освен опит в най-комерсиалните сферти, сме специалисти и в нишовите браншове, като електроматериалите.

Друг подобен на Обо Бетерман наш проект е и уеб сайтът и онлайн магазинът на българската фирма с традиции Кабелкомерс.

Онлайн магазин за електроматериали Obo Bettermann, Obo Bettermann - Онлайн магазини, Stenik, Magento
Онлайн магазин за електроматериали Obo Bettermann, Obo Bettermann - Онлайн магазини, Stenik, Magento
Онлайн магазин за електроматериали Obo Bettermann, Obo Bettermann - Онлайн магазини, Stenik, Magento