Gorilla Sports

13.03.2016

Онлайн магазини
Stenik създаде онлайн магазин Gorilla Sports за представителите на бранда за България.

Тагове:

MySQL
MySQL
PHP
PHP
CSS3
CSS3
jQuery
jQuery
HTML5
HTML5
SEO
SEO
Виртуален пос-терминал
Виртуален пос-терминал
Zend
Zend
Импорт/Експорт
Импорт/Експорт
Мобилна (responsive) версия
Мобилна (responsive) версия

Платформа:

Онлайн магазин за професионално фитнес оборудване Gorilla Sports

Stenik създаде онлайн магазин за професионално фитнес оборудване на Gorilla Sports за представителите за България.

Интернет магазинът е разработен чрез eCommerce платформата Magento. Използвахме guideline дизайн от онлайн магазина майка на Gorilla Sports.

Онлайн магазин за професионално фитнес оборудване Gorilla Sports, Gorilla Sports - Онлайн магазини, Stenik, Magento
Онлайн магазин за професионално фитнес оборудване Gorilla Sports, Gorilla Sports - Онлайн магазини, Stenik, Magento
Онлайн магазин за професионално фитнес оборудване Gorilla Sports, Gorilla Sports - Онлайн магазини, Stenik, Magento