Карол

08.02.2013

Мобилни приложения и сайтове
Мобилна версия за Инвестиционен посредник Карол - водеща небанкова финансова институция с над 15 г. история.

Мобилен уеб сайт на Инвестиционен посредник Карол

Стеник създаде уеб сайт и негова мобилна версия за Инвестиционен посредник Карол - водеща небанкова финансова институция с над 15 г. история на българския и глобалните капиталови пазари.
Мобилен уеб сайт на Инвестиционен посредник Карол, Карол - Мобилни приложения и сайтове, Stenik