Интерпред

12.12.2008

Други

Дизайн на брошура на Интерпред

Продължавайки бизнес отношенията си с Интерпред изготвихме и наистина запомнящ се дизайн на тяхната брошура, презентираща залите им под наем.
Дизайн на брошура на Интерпред, Интерпред - Други, Stenik