МОНТАЖИ КО

09.08.2017

Уеб сайтове
Stenik разработи корпоративен уеб сайт за МОНТАЖИ КО - динамично, бъзоразвиващо се дружество в областта на управлението и изпълнението на строително – монтажни дейности в енергетиката, промишленото и гражданското строителство.

Уеб сайт за строителни и монтажни дейности на МОНТАЖИ КО

Stenik разработи корпоративен уеб сайт за МОНТАЖИ КО - динамично, бързоразвиващо се дружество в областта на управлението и изпълнението на строително – монтажни дейности в енергетиката, промишленото и гражданското строителство.

Уеб сайтът montagi-co.com има за цел да предостави информация за основните направления и дейност на фирмата. Базирахме разработката на система за управление на съдържанието eStenik, разработена от Stenik. Изградихме оптимизирана структура, така че потребителите лесно и интуитивно да намират търсената от тях информация.

Дизайнът на уеб сайта е изчистен и е изцяло съобразен с наложената корпоративна идентичност на фирмата.

Уеб сайт за строителни и монтажни дейности на МОНТАЖИ КО, МОНТАЖИ КО - Уеб сайтове, Stenik, StenikCMS
Уеб сайт за строителни и монтажни дейности на МОНТАЖИ КО, МОНТАЖИ КО - Уеб сайтове, Stenik, StenikCMS
Уеб сайт за строителни и монтажни дейности на МОНТАЖИ КО, МОНТАЖИ КО - Уеб сайтове, Stenik, StenikCMS