Федерация на Хлебопроизводителите

18.04.2009

Уеб сайтове

Уеб сайт на Федерацията на хлебопроизводителите

Който е казал, че никой не е по-голям от хляба, най-вероятно не е съзнавал колко много е прав. Ние, обаче го осъзнаваме и затова с удоволствие работим за Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България.
Уеб сайт на Федерацията на хлебопроизводителите, Федерация на Хлебопроизводителите - Уеб сайтове, Stenik