Олсен Енд Партнерс

20.02.2010

Уеб сайтове

Уеб сайт на TaxExpert.bg

Taxexpert.bg е продукт на ОЛСЕН ЕНД ПАРТНЪРС, чрез който фирмата предлага данъчни консултации и съвети в областта на данъчното облагане и данъчното планиране на територията на Република България. ОЛСЕН ЕНД ПАРТНЪРС е консултантска група, която работи в областта на правото, данъчното облагане и счетоводството. Продуктът Taxexpert.bg е специално предназначен за мениджмънта на компаниите, развиващи бизнес в България, счетоводителите и счетоводните къщи, както и за юристи, предимно адвокати.
Уеб сайт на TaxExpert.bg, Олсен Енд Партнерс - Уеб сайтове, Stenik