Олсен Енд Партнерс

27.02.2010

Уеб сайтове

Уеб сайт на Негус Акаунтинг Солюшънс

НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС е дружество, част от консултантска група ОЛСЕН ЕНД ПАРТНЪРС, което предлага професионални счетоводни услуги и услуги по цялостно администриране на персонала. ОЛСЕН ЕНД ПАРТНЪРС е американска консултантска група, която работи в областта на правото, данъчното облагане и счетоводството. НЕГУС АКАУНТИНГ СЪЛЮШЪНС е добре интегрирана част от консултантската група, което позволява да предлагаме на своите клиенти много повече от осчетоводяване на документи, изготвяне на справки и декларации.
Уеб сайт на Негус Акаунтинг Солюшънс, Олсен Енд Партнерс - Уеб сайтове, Stenik