Уеб сайт на Хидробетон

Фирма „Хидробетон” се занимава с производство на бетони и циментови замазки, транспортиране до обекта и полагане с бетонопомпи. С оглед оптимизиране на разходите чрез намаляване на траспортното разстояние и ускоряване на доставките, както и с цел постигането на по-голяма гъвкавост при обслужване на кли ентите, бетоновите възли са разположени, така че максимално да покрият територията на градовете София, Пловдив, Плeвен.
Уеб сайт на Хидробетон, Хидробетон - Уеб сайтове, Stenik