Уеб сайт на Оптикс АД

"Отикс" АД е първата фирма в България и една от първите организации в Европа, внедрила успешно петорно интегрирана система за управление, включваща следните международни стандарти: ISO 9001:2008- управление на качеството, ISO 27001:2005- информационна сигурност, ISO 14001:2005- oпазване на околната среда, AQAP 2110- военен стандарт на NATO, OHSAS 18001:2007- здравословни и безопасни условия на труд. Екипът на Стеник успешно внедри интернет сайт в кибер пространството. :)
Уеб сайт на Оптикс АД, Оптикс АД - Уеб сайтове, Stenik