Адвокатско дружество „Цветкова и Партньори“

08.11.2012

Уеб сайтове

Уеб сайт на адвокатско дружество „Цветкова и Партньори“

ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ е на българския правен пазар от повече от 20 години и е многостранно развиваща се фирма, която акцентира върху корпоративни въпроси, както и недвижими имоти, интелектуална собственост, процесуално представителство, несъстоятелност, международна търговия и регулаторни въпроси. А ние от Stenik се погрижихме за това, да създадем лице на адвокатското дружество чрез изграждане на корпоративен уеб сайт, който да отговаря на идентичността на компанията.
Уеб сайт на адвокатско дружество „Цветкова и Партньори“, Адвокатско дружество „Цветкова и Партньори“ - Уеб сайтове, Stenik