Нов Български Университет

24.10.2013

Уеб сайтове
Продължаваме партньорството с НБУ като този път Stenik създаде уеб сайта на департамента по философия и социология.

Уеб сайт на Нов български университет - Департамент философия и социология

След реализация на новинарския портал на Нов български университет, Stenik се зае с изработката на следващия сайт от поредицата за НБУ, представящ департамента по философия и социология.
Уеб сайт на Нов български университет - Департамент философия и социология, Нов Български Университет - Уеб сайтове, Stenik, WordPress
Уеб сайт на Нов български университет - Департамент философия и социология, Нов Български Университет - Уеб сайтове, Stenik, WordPress
Уеб сайт на Нов български университет - Департамент философия и социология, Нов Български Университет - Уеб сайтове, Stenik, WordPress