Токуда Банк

23.07.2014

Уеб сайтове
Токуда Банк довериха разработката на новия си корпоративеб уеб сайт на STENIK.

Корпоративен уеб сайт на ТОКУДА БАНК АД

"Качество, конфиденциалност, коректност" - това гласи мототона Токуда Банк АД. С качество, конфиденциалност и коректност подходихме и от STENIK при разработката на новия корпоративен уеб сайт на банката.

Проектa можете да разгледате онлайн на адрес tokudabank.bg, а защо и да не станете клиент на банката?

Корпоративен уеб сайт на ТОКУДА БАНК АД, Токуда Банк - Уеб сайтове, Stenik, StenikCMS
Корпоративен уеб сайт на ТОКУДА БАНК АД, Токуда Банк - Уеб сайтове, Stenik, StenikCMS
Корпоративен уеб сайт на ТОКУДА БАНК АД, Токуда Банк - Уеб сайтове, Stenik, StenikCMS