Нов Български Университет

21.07.2014

Уеб сайтове
Стеник създаде уеб сайта на Виртуален Информационен Център за Нов Български Университет.

Уеб сайт на Виртуален Информационен Център на НБУ

Стеник създаде уеб сайта на Виртуален Информационен Център за Нов Български Университет. Уеб сайтът е базиран на система за управление на съдържанието Wordpress.
Уеб сайт на Виртуален Информационен Център на НБУ, Нов Български Университет - Уеб сайтове, Stenik, WordPress
Уеб сайт на Виртуален Информационен Център на НБУ, Нов Български Университет - Уеб сайтове, Stenik, WordPress
Уеб сайт на Виртуален Информационен Център на НБУ, Нов Български Университет - Уеб сайтове, Stenik, WordPress