143 основно училище “Георги Бенковски”

01.06.2016

Уеб сайтове
Stenik разработи официалния уеб сайт на 143 Основно училище "Георги Бенковски".

Официален уеб сайт на 143 Основно училище "Георги Бенковски"

Stenik разработи информационен уеб сайт на 143 Основно училище "Георги Бенковски".

Уеб сайтът е базиран на гъвкавата система за управление на съдържанието eStenik, която осигурява лесно администриране, а дизайнът е с изключително приятно оформление и отлична функционалност, отговаряща на нуждите на потребителите.

Представянето на училището в реалната обстановката е осигурено благодарение на интегрираната виртуална разходка.

 

Официален уеб сайт на 143 Основно училище "Георги Бенковски", 143 основно училище “Георги Бенковски” - Уеб сайтове, Stenik, StenikCMS
Официален уеб сайт на 143 Основно училище "Георги Бенковски", 143 основно училище “Георги Бенковски” - Уеб сайтове, Stenik, StenikCMS
Официален уеб сайт на 143 Основно училище "Георги Бенковски", 143 основно училище “Георги Бенковски” - Уеб сайтове, Stenik, StenikCMS