ПФБК

26.06.2020

Уеб сайтове
ПФБК е водеща небанкова финансова институция на българския капиталов пазар.
Уеб сайт за Първа Финансова Брокерска Къща (ПФБК), ПФБК - Уеб сайтове, Stenik, StenikCMS

Уеб сайт за Първа Финансова Брокерска Къща (ПФБК)

Компанията Първа Финансова Брокерска Къща (ПФБК) е основана през 1991, като предлага пълен набор от услуги в областта на инвестиционното банкиране и инструменти, специално пригодени за дребни инвеститори. 

Дългогодишния си опит компанията е изградила посредством своя богат набор от финансови инструменти, който имаше нужда да бъде представен достъпно до клиентите. За тази цел ПФБК довериха изработката на своя уеб сайт на екипа на Stenik.

Проекта реализирахме изцяло съобразно специфичната информация, която ffbh.bg предоставя, базирайки го на системата за управление на съдържанието StenikCMS.

Новият уеб сайт на ПФБК е достъпен в две огледални езикови версии на български и английски език, а дизайнът е изработен съобразно актуалните тенденции, запазвайки корпоративната идентичност на компанията.

Специфично за проекта е, че актуалността на всички графики и таблици в сайта се контролира от интеграция с ERP. Тя позволява четенето на данни, които биват представени графично, под формата на таблици, графики и диаграми.

В контактната форма в сайта на Първа Финансова Брокерска Къща се намира също лесна и опростена контактна форма за връзка, относно запитвания към компанията.

Сайтът предлага още секция с актуални новини от финансовия сектор, достъпни за посетителите в менюто "За нас".

Реализирахме уеб сайта на ПФБК в крак с актуалните тенденции, без това да рефлектира и отклонява вниманието от представените в него информация и данни.

Уеб сайт за Първа Финансова Брокерска Къща (ПФБК), ПФБК - Уеб сайтове, Stenik, StenikCMS
Уеб сайт за Първа Финансова Брокерска Къща (ПФБК), ПФБК - Уеб сайтове, Stenik, StenikCMS
Уеб сайт за Първа Финансова Брокерска Къща (ПФБК), ПФБК - Уеб сайтове, Stenik, StenikCMS
Уеб сайт за Първа Финансова Брокерска Къща (ПФБК), ПФБК - Уеб сайтове, Stenik, StenikCMS
Уеб сайт за Първа Финансова Брокерска Къща (ПФБК), ПФБК - Уеб сайтове, Stenik, StenikCMS