Оптимизирана обработка на поръчки чрез модул за асоцииране на поръчки към администратор

08.03.2022

Време за четене: 5 минути

Прочетена: 985 пъти

Оптимизирана обработка на поръчки чрез модул за асоцииране на поръчки към администратор

Щом четете тази статия, вероятно притежавате или управлявате Magento онлайн магазин. Случвало ли Ви се е вашите администратори да изпитват затруднения, кой оператор, коя поръчка да обработва и как да не се застъпват? Решението до сега най-вероятно е било да се разбират помежду си, кой оператор, кои номера поръчки ще поеме. Ако все още обработвате поръчките си сами с един човек, то след като се разрастнете и добавите повече админи за поръчки, ще усетите нужда от по-добро разпределение. 

Тъй като клиентите, чиито онлайн магазини поддържаме техничекси, имат по-голям обем от поръчки, създадохме модул, с който администратор да може да "заключва поръчки" и останалите администратори да не могат да ги редактират. Така се избягва ситуация, в която една поръчка се обработва паралелно от двама сътрудници. 

Модулът се казва Stenik Order Operator и в следващите редове ще Ви покажем как функционира. 

Как функционира модулът Stenik Order Operator?

Присвояване на поръчки към администратор

За да разясним как функционира и какво позволява extension-ът ще започнем с разяснение на самата опция "Присвояване". Тя дава възможност само определен администраторски акаунт да извършва каквито и да било действия по дадена поръчка.
Модулът визуализира към всяка поръчка в административния панел бутон "Присвои/Assign to me". С натискането му конкретната поръчката автоматично се присвоява към администратора, който е предприел действието и му позволява да извършва всички действия до финализирането й.

И тъй като е тенденция в онлайн магазините за кратко време да влизат множество поръчки, модулът е разработен така, че позволява масово присвояване през грида на повече от една поръчка. Това спестява време и усилия на администраторите, особено при по-голям набор от поръчки.

Системата визаулизира съобщение за успех, когато поръчки биват успешно присвоени към администартор, както и съобщение за грешка, ако някоя от поръчките вече е присвоена към друг оператор. 

Присвоени поръчки

В списъка с всички поръчки, модулът показва колона, съдържаща информация за присвоените такива и това кой оперира с тях. Това позволява проследяването, кой администратор, кои поръчки ще обработва. Улесняваме работещите в админа, като не се налага да се влиза в детайлна страница на всяка поръчка.

След като дадена поръчка е присвоена към определен администратор, то тогава в самата поръчка в административния панел (без това да се вижда в клиентската част) се изписва текст "Присвоена от (assigned to): Оператор"

Всеки администратор може да пише коментар към всички поръчки, независимо към кого са присвоени. Така, който и оператор да получи обаждане от клиент например, може лесно да впише коментар към дадена поръчка, дори и да е асоциирана към друг.

Модулът позволява създаване и на администраторска роля с пълни права, чиито членове могат да редактират или освобождават поръчки, които вече са били присвоени, към който и да е оператор.

 

Деасоцииране на вече присвоени поръчки

Бутонът "Присвои" автоматично минава в "Освободи", когато дадена поръчка е присвоена от администратор. Само присвоилият администратор (или супер админ) може да освободи поръчката, за да може друг да я присвои отново към себе си.

Модулът автоматично деасоциира (освобождава) поръчката от нейния администратор, след като същата премине в избран статус (например: “приключена”).

Логове с действия

Цялата история по присвояване и освобождаване на поръчка от оператор се записва като логове в коментарите към нея, без да се изпращат до потребителя.

Как може да се възползвате от модула и да оптимизирате работата на обработващите поръчки?

Клиентите на Stenik могат да се възползват от модула за присвояване на поръчки. Не губете време, a се свържете се с нас или с Вашия Project Manager и попитайте за модула Stenik Order Operator. 

За автора:

maria-blog Мария Кишева

Мария Кишева завършва магистратура "Международен бизнес" и притежава богат опит в комуникацията и работата с клиенти. Определя се като позитивен и амбициозен човек. Присъединява към екипа на Stenik през 2019 г. и заема позицията Support & Marketing Coordinator. Тук тя бързо научава много за света на онлайн търговията и работи с наши клиенти по едни от най-успешните ни проекти за електронни магазини и тяхната поддръжка.

Сподели

Напиши коментар: