На официално събитие в Гьоте-институт Stenik тържествено презентира новия уеб сайт на 91. Немска езикова гимназия

24.03.2011

Прочетена: 790 пъти

На официално събитие в Гьоте-институт Stenik тържествено презентира новия уеб сайт на 91. Немска езикова гимназия
На 22. март 2011, се състоя официалната презентация на новия уеб сайт на 91. Немска езикова гимназия "Проф. Константин Гълъбов www.91neg.bg". Събитието се проведе пред 100 човека в Гьоте-институт България. Почетният гост и презентатор беше управителят на Stenik Стефан Чорбанов, който е инициатор за създаването на уеб сайта, както и ръководител на екипа по неговото създаване. На церемонията присъстваха част от дирекцията, учителската колегия на гимназията, настоящи и бивши ученици и журналисти, които с много аплодисменти, възторг и благодарсности към Стефан Чорбанов, посрещнаха идеята за новия уеб сайт на 91. НЕГ. Стефан Чорбанов от Stenik презентира уеб сайта на 91. НЕГ в Гьоте институт Стефан Чорбанов от Stenik презентира уеб сайта на 91. НЕГ в Гьоте институт Стефан Чорбанов от Stenik презентира уеб сайта на 91. НЕГ в Гьоте институт Вижте всички снимки от церемонията в страницата на Stenik във Facebook: facebook.com/stenik Пред гостите г-н Чорбанов представи кратко компанията за изработка на уеб сайтове Stenik, спонсор на създаването на проекта за онлайн присъствие на гимназията. Главната идея на Стефан за създаването на сайта е свързана с фактите, че той е неин бивш възпитаник, прави безвъзмезден подарък по случай 50-годишнината на 91. НЕГ и с желанието му гимназиятa да има още един ценен ресусрс, чрез който да  поддържа своята репутация, имидж и елит. On March 22, 2011, was held the official presentation of the new Web site of 91. German language High School "Professor Konstantin Galabov" - www.91neg.bg . The event was carried out on the presence of 100 people in the Goethe-Institute Bulgaria. The presenter was Stenik's manager Stefan Chorbanov who initiated the creation of a website and was a team leader in the process of its creation. The ceremony was attended by part of the shool board, teaching staff, current and former students and journalists. Стефан Чорбанов от Stenik презентира уеб сайта на 91. НЕГ в Гьоте институтСтефан Чорбанов от Stenik презентира уеб сайта на 91. НЕГ в Гьоте институтСтефан Чорбанов от Stenik презентира уеб сайта на 91. НЕГ в Гьоте институт View all pictures from the ceremony on Stenik's web page on Facebook: facebook.com/stenik Mr Chorbanov presented a brief story of his company - Stenik, specialized in making websites and which is a sponsor of the online project of 91. German Language School. The website presents the history of 91. GLS, its achievements as a symbol of academic pride and prosperity, as well as useful information for students and parents. The categories were selected to cover everything useful that interests teachers and school staff. Graduates of 91.GLS will have the opportunity to learn more about the personal stories of people graduated from the school and how life goes after the "German shcool". In the website there is a spacial category for pictures of different alumni from 1965 up to now, which will be updated. You van also view picturesas from the famous Fashing. After Stefan's presentation, came the trun of another one, which was led by a representative of the German department of the school.The idea was to present the website of the department - www.da-galabov.eu, which will be of use to students and teachers. Уеб сайтът играе ролята и на информационен бюлетин, в който всяка нова информация в помощ на учениците, родители и учители се обновява и е напълно актуална. Сайтът представя историята на 91. НЕГ, постиженията й като символ на академична гордост и просперитет, както и полезна информация за ученици и родители. Категориите са подбрани така че да обхващат максимално всичко полезно, от което се интерeсува учителския и ученически колектив на гимназията.

Животът след "Немската"

Възпитаниците на 91. НЕГ ще имат възможността да се запознаят с личните истории на завършили училището хора и за това как върви Животът след "Немската". Това са истории на пораснали ученици, които са постигнали своята професионална реализация, благодарение на силния старт и възможности, предоставени от гимназията. Стефан Чорбанов беше изслушан с интерес от всички за пътя към неговия успех в бизнеса и живота, който е започнал от немската гимназия. Отделено е място и за снимки на випуски от 1965 г. до днес, които непрекъснато ще се обновяват с нови, както и от известния Фашинг, който се провежда всяка година през март в гимназията. Поддръжката на сайта ще се извършва от ученици или учители, които ще бъдат обучени да обновяват съдържанието на сайта, така че информацията да е винаги вярна и актуална. След презентацията на Стефан за сайта на 91. НЕГ, последва друга, която беше водена от представител от немския отдел на училището. На нея беше показан уеб сайтът на отдела - www.da-galabov.eu, който също ще бъде от полза за учениците и учителите на гимназията. Събитието завърши с приповдигнато настроение, похвали от всички присъстващи и приятни разговори за свежи идеи по повод новия уеб сайт на 91. НЕГ. Благодарение на него репутацията на училището ще бъде разпознавана не само от постигнатото във времето, но и в онлайн пространството.

За автора:

Сподели

Напиши коментар: