Немският гигант за изследване на данни Strata с нов уеб сайт от Stenik

10.03.2011

Прочетена: 454 пъти

Категории: Case studies
Немският гигант за изследване на данни Strata с нов уеб сайт от Stenik
Реализираните уеб сайтове от екипа на Stenik все повече започнаха да засягат и немските клиенти. А може би за това има принос и посещението на Стефан и Николай миналия месец в Германия? Strata e независим експерт за управление на данните: фирмата предлага база данни и информация, свързани с услуги за предприятията от частния сектор, държавните органи и научни институции. Уеб сайтa може да видите на адрес: www.strata.de. Концепцията, архитeктурата и дизайна на проекта са по идея на  Stenik. В уеб сайта имплементирахме системата за управление на съдържанието ТYPO3, която се слави с висока популярност сред уеб дизайн фирмите в Германия. Услугите на Strata позволяват на клиентите по-ефективно използване на данните. Te предоставят надеждна информация за състоянието на пазара и евентуалното му бъдещо развитие. Фирмата има контакти с високо квалифицирани и международно признати учени от различни дисциплини.Нейните специалисти имат дългогодишен опит в управлението на данните на известни превозвачи и непрекъснато си сътрудничат с мрежа от проектанти от различни авиокомпании,управители на летища, железопътните компании и туристически организации. Websites realized by Stenik team increasingly begun to affect German customers' minds. And may be because Stefan and Nikolay visited Germany last month also contributes to that fact. Strata is an independent data management expert : the company offers database and information-related services for private sector companies, public authorities and scientific institutions. The new website can be viewed at: www.strata.de.
The concept, the architecture and the design of the project are made thanks to ​​Stenik's creativity. Stenik implemented in the website the famous content management system TYPO3, which boasts a high popularity among web design firms in Germany. Some of Strata services are: - Necessity assessment - Data collection and validation - Data for shipping and handling - Data analysis and modelling - Prognosis - Data processing and data brokerage Strata offers targeted and transparent decisions to its clients. Therefore, their main purpose is to provide results based on solid data and methods. Web design and programming: Stenik URL: www.strata.de Част от услугите на Strata са: - Оценка на потребностите - Събирането на данни и потвърждаване - Данни за доставка и обработка - Анализ на данните и моделиране - Прогнозиране - Обработка на данни и брокерски данни Strata предлагат на клиентите целеви и прозрачни решения. Ето защо главната им цел e да предоставя резултати, които се основават на солидни данни и методи. Уеб дизайн и програмиране: Stenik URL: www.strata.de

За автора:

Сподели

Напиши коментар: