СТЕНИК - равносметката за 2010 г. Много труд за нещо :)

10.01.2011

Прочетена: 744 пъти

1 коментар

Нашите клиенти, партньори, приятели и фенове превърнаха 2010 г. в най-успешната в историята на СТЕНИК. Какво се случи в СТЕНИК през трудната 2010 г.?

Разширяване на екипа

През 2010 г. увеличихме екипа си двойно, а през април се преместихме в нов, двойно по-голям и уютен офис на бул. Гоце Делчев 50.

Клиенти и проекти

Към списъка с клиенти причислихме нови 100 от България, Германия, Швейцария, Австрия и Испания , като общия им брой в края на 2010 г. достигна близо 400. Създадохме 60 уеб сайта за крайни клиенти, в т.ч. корпоративни сайтове и онлайн магазини. Сред тях са уеб сайтовете на Тексимбанк, HDI Застраховане, Национална Музикална Академия, шоуто Господари на ефира, магазини Фантастико, Първа градска болница София, РИСК Електроник и др. Вижте всички проекти в общата галерия във Facebook страница ни » Освен уеб сайтовете за 2010 г. създадохме и други над 100 фирмени лога, корпоративни идентичности, рекламни банери и рекламни кампании.

Награди

През 2010 г. СТЕНИК спечели първа награда за най-добър сайт за www.cybercrime.bg на конкурса Български награди за уеб и две трети места за уеб сайтове www.gospodari.com и www.drkaliasheva.com на конкурса БГ Сайт 2010.

Собствени проекти

2010 г. бе поставено началото на създаването на редица сосбствени проекти, дъщерни на СТЕНИК. Our customers, partners, friends and fans  made 2010 the most successful year in the history of STENIK. What happened in STENIK in the difficult  2010?

Expansion team

In 2010, we doubled our team, and in we April moved to a new, twice as large and comfortable office, located on 50 Gotse Delchev Blvd.

Clients and projects

To the list of clients we added 100 clients more from Bulgaria, Germany, Switzerland, Austria and Spain and at the end of 2010 their total number was about 400. We created 60 websites and online stores. Among them are the websites of: Teximbank, HDI Insurance, National Academy of Music, Masters of the Air show, Fantastico stores, First City Hospital of Sofia, RISK Electronics and others. View all projects in the general gallery on our Facebook page »

Awards

In 2010 STENIK won first prize on the Bulgarian Web Awards, for the best website  www.cybercrime.bg and two third places for websites and www.gospodari.com, www.drkaliasheva.com in the BG Site 2010 contest.

Own Projects

Among Stenik projects are the web portal for trucks www.trucks.bg, a Web site for or capturing video products www.pppvideo.com, news and PR website Kakvoenovoto.com and a chain of online stores.

Working process

At the end of the year we followed the example of our partners in Germany. Stenik started the integration of a specific methodology in the work process of the company. This will help to reduce the time for for a website implementation.

Social responsibility, charity and sponsorship

1. Partnership with CDCOC and creating  www.cybercrime.bg website. 2. Creating a website for an orphanage in Ludogorie on an European project 3. Initiative in establishing the official website of 91 German ezkiva School, Sofia in the form of sponsorship

Opening positions for trainees

In 2010 STENIK employes 4 trainees - web designers, testers and SEO. For 2011it is planned to be recruited over 10 new trainees who can practice in our company from 1 to 6 months.

Video Trainings - Stenk: The Series

In October, 2010, STENIK launched a series of videos with free advices to the companies planning to have a new website. View them online on: http://www.stenikgroup.com/series

Building Partnerships

We already have ever closer partnership  with the largest hosting company in Bulgaria - Host.bg. In 2010 STENIK became an official design partner on the only exhibition in Bulgaria of web design and web hosting companies -  WebXpo, which was held in June, in Sofia, Plovdiv and Varna. All most interesting things about STENIK you can follow up on our page on Facebook! Сред проектите са уеб портал за товарни автомобили www.trucks.bg, уеб сайт за заснемане на видео продуктии www.pppvideo.com, сайт за новини и PR съобщения от фирми и верига от онлайн магазини. Повече информация очаквайте през февруари 2011.

Работен процес

В края на годината, по образец от наши партньори в Германия, започнахме интеграцията на специфична методология в процеса на работа на фирмата. Това ще допринесе до намаляване времето разработка на един уеб сайт, като се използва максимално ефективно цялата часова заетост на екипа от уеб дизайнери и програмисти в СТЕНИК. Начинание, отново в ползва на клиента, което ще намали цената на изработка на уеб сайта.

Социална отговорност, благотворителност и спонспорство

През 2010 г. към СТЕНИК се причисляват следните проекти: 1. Партньорство с ГДБОП и създаване безвъзмездно на уеб сайт www.cybercrime.bg, който е единствения начин, хора, пострадали от интернет престъпления, да подадат сигнал до съответните органи. 2. Създаване на уеб сайт за дома за деца в Лудогорие по Европейски проект, като в последствие екипа на СТЕНИК прави дарение на дома. 3. Инициатива по създаване на официален уеб сайт на 91 Немска езкива гимназия, София във формата на спонсорство.

Откриване на позиции за стажанти (практиканти)

През 2010 г. СТЕНИК назначи 4-ма стажанти на позиции уеб дизайнери, тестер и оптимизатор на сайтове. За 2011 г. е планирано да се назначат над 10 нови стажанта на практика с продължителност от 1 до 6 месеца.

Видео обучения - Стеник:Сериите

През октомври 2010 г. СТЕНИК стартира поредица от видео клипове с безплатни съвети за фирми. Стефан Чорбанов и Димитър Димитров съветват как фирмите да търсят компании за уеб дизайн, как да сравняват оферти, как да изберат изпълнител и от какво да се пазят при договорите за изработка на уеб сайт. Можете да ги видите онлайн на: http://www.stenikgroup.com/series

Изграждане на партньорства

Все по-тясни партньорски отношения създадохме с най-голямата хостинг компания в България Host.bg. През 2010 г. СТЕНИК беше официален дизайн партньор на единственото изложение в България на уеб дизайн и уеб хостинг компании WebXpo, което се проведе през месец юни в София, Пловдив и Варна. През 2011 г. очаквайте от СТЕНИК още по-добри уеб дизайн проекти, нови уеб услуги, интересни събития и доста изненади! Всичко най-интересно около СТЕНИК можете да следните и на нашата страница във Facebook!

За автора:

stefan-image Stefan Chorbanov

Стефан Чорбанов е един от създаделите на Stenik и от 2004 г. до сега управлява компанията и работи по създаването на емблематични онлайн магазини. Прочетете повече за Стефан

Сподели

Коментари:

  • Kalin

    22.02.2018

    Революционери, браво и само напред!

Напиши коментар: