Stenik се специализира и в областта на фотоволтаичните системи, изработвайки уеб сайта на GES

22.02.2011

Прочетена: 510 пъти

Категории: Новини
Stenik се специализира и в областта на фотоволтаичните системи, изработвайки уеб сайта на GES
За екипа на Стеник задачата от GES за изработка на техен нов уеб сайт, който не само да се доближава, но и да превъзхожда тези на чуждестранната конкуренция, беше  повод да докаже, че може да постигне това без трудности. Цялостният работен процес по уеб сайта за нас беше истинско предизвикателство и забавление, подбирайки от най-добрите елементи, инструменти, идеи, снимки и текстове. Старателно разпределихме отделните категории и подкатегории, за да може клиентите на GES да се ориентират по-добре в подредбата на информацията. Сайтът успешно презентира Грийнтех Инженеринг Солюшънс като компания, специализирана в изграждане на инсталации за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Като фирма проектант и системен интегратор GES предлага консултации, планиране и всичко необходимо за изпълнението на фотоволтаични системи. Грийнтех Инженеринг Солюшънс предлага комплекс услуги: предварително проучване и анализ, проектиране, снабдяване с необходимите материали, управление на строителните процеси, технически надзор и техническа поддръжка. Използваната система на мониторинг улеснява отчитането на електродобива и подпомага обслужването и извършването на бърза диагностика. Един от големите проекти на GES e Mokresh Solar Park, добавихме повече снимки и текст, за да научите всичко за него. За удобство на клиента ни, включихме системата за управление на съдържанието – Stenik CMS. Така без проблем клиентът сам ще обнявява и администрира целия уеб сайт. В уеб сайта на GES ще намерите: - Повече информация за фирмата - Ще научите какво представляват фотоволтаичните модули и как те работят - Какви елементи се предлагат - При какви условия могат да работят - Възможни приложения - И най важното къде да намерите GES URL: www.ges-bg.com Уеб дизайн и програмиране: СТЕНИК
For Stenik team, the task for developing GES new website which can be number one among the rivalry, was an occasion to demonstrate that we can achieve this object without difficulty. The overall working process on the website was challenging and fun for us. We, selected the best items, tools, ideas, images and texts. For the convenience of our clients, we included the management content system - Stenik CMS. The new website successfully presents Greentech Engineering Solutions as a company that specializes in building facilities to produce energy from renewable energy sources. GES offers consultation, planning and everything necessary for the performance of photovoltaic systems. Greentech Engineering Solutions offers a complex of services: a preliminary study and analysis, design, supply of necessary materials, management of construction processes, technical supervision and technical support. URL: www.ges-bg.com Web design and programming: STENIK

За автора:

Сподели

Напиши коментар: