Тиймбилдинг - март 2011, поредната полезна вътрешна инициатива на Stenik за по-ефективната екипна работа и спеделяне на нови идеи

22.03.2011

Прочетена: 982 пъти

Тиймбилдинг - март 2011, поредната полезна вътрешна инициатива на Stenik за по-ефективната екипна работа и спеделяне на нови идеи
В последните 5 месеца Stenik разшири екипа си до 20 човека, като нае нови уеб специалисти и стажанти, които вече са част от нашите общи начинания, проекти и цели. За съжаление усиленият работен процес в офиса не позволява да ни остане време за обсъждане на въпроси, които засягат всеки един от целия екип. Затова в работния съботен ден мениджмънта на  Stenik организирa еднодневен тиймбилдинг в една от конферентни зали на хотел Silver House, където в уютна обстановка успяхме да си поговорим по теми, които засягат работния процес, текущи проекти, атмосферата в офиса, целите, които сме си поставили до края на годината и в по-бъдещ период. Stenik тийм билдинг в Hotel Silver House 2011 Stenik тийм билдинг в Hotel Silver House 2011 Stenik тийм билдинг в Hotel Silver House 2011 Всички снимки вижте на страницата ни facebook.com/stenik Тъй като част от екипа ни се състои от няколко нови колеги, решихме, че е добър подход да ги запознаем и с цялата история на Stenik от ранната 2004 г насам. За нас беше важно колегите да разберат на каква е цената на успеха, ползите от грешките и какви усилия трябва да се полагат, за да може да се изгради имидж и стандарт на уеб дизайн компания като Stenik. In the last five months Stenik expanded its team up to 20 people  hiring new web specialists and trainees, who are already a part of our main projects and goals. Unfortunately, the office does not allow us enough time to discuss issues that affect everyone in the team. So in working day on Saturday, Stenik management organized one-day team building in one of the conference rooms of Silver House Hotel, in a cozy atmosphere where we could talk about matters that affect workflow and current projects. Stenik тийм билдинг в Hotel Silver House 2011 Stenik тийм билдинг в Hotel Silver House 2011 Stenik тийм билдинг в Hotel Silver House 2011 All pictures view on facebook.com/stenik Having in mind that we have new colleagues in Stenik,  we decided that it's a good approach to make them acquainted with the history of Stenik from the early 2004. For us it was important for our  colleagues to understand what is the price of success and what efforts must be put in order to build the image and standards of a web design company like Stenik. Everyone had the opportunity to ask questions, to give ideas about the business opportunities for Stenik and to discuss interesting topics reffering to our business. Besides the serious business matters, we  enthusiastically started to plan our new team building in the amusement park Europapark in Germany. Stenik's teambuilding finished in Bijou restaurant at  Silver House Hotel, where our whole team gave interesting ideas for our possible trip to Germany.The team building was marked by lots of smiles and positive emotions which are part of our success and collective values. През цялото време поддържахме интереса на всички, обръщайки внимание на всеки един детайл по отношение на екипната работа. Всеки имаше възможност  да зададе своите въпроси или да даде предложения за ефективното управление на процеса. Успяхме да разясним атмосферата на отношения в екипа, сътрудничеството, възможностите за развитието на Stenik и още други интересни теми, засягащи бизнеса ни. Разбира се времето не стигна, за да дискутираме и други работни въпроси, но за сметка на това започнахме да планираме ентусиазирано новия ни тиймбилдинг, който с повече труд, желание и късмет ще се случи в увеселителния парк Europapark в Германия. Stenik тийм билдинг в Hotel Silver House 2011 Тиймбилдингът започна корпоративно и завърши по-скоро вкусно и доста весело. В ресторант Бижу на хотел Silver House, целият ни колектив се вдъхнови да дава идеи за евентуалното пътуване до Германия. Първоначалната сериозност беше заменена от смях и приятно разпускане след интересните занимания през деня. Поредният тиймбилдинг нs Stenik беше отбелязан отново с много усмивки и положителни емоции, които са част от нашия успех и колективни ценности.

За автора:

Сподели

Напиши коментар: