Мобилни приложения

Очаквайте скоро повече информация за въможностите Вашия Magento онлайн магазин да притежава мобилно приложение за iOS или Android.