Технически одит

Нашите сертифицирани Magento специалисти и eCommerce консултанти могат да направят професионален технически одит на Вашия работещ онлайн магазин. 

Този одит може да покаже, какви подобрения е задължително и препоръчително да бъдат направени и също така, дали от Stenik имаме възможност да поемем техническата реализация на препоръките в настоящия Ви интернет магазин или е по-оптимално да се мигрира към нов магазин. 

Ще очакваме Вашето запитване за технически одит на Вашия онлайн магазин.