Обучения

eCommerce знанията се нуждаят от постоянно усъвършенстване.

Очаквайте през април 2018 повече инфомрация за обученията, които предлагаме на клиенти на Stenik. 

Stenik