Какво е включено в пакета?

  • StenikCMS, с който ще управлявате Вашия нов корпоративен сайт;
  • Персонален Project Manager, който Ви консултира по време на разработката;
  • Персонално обучение за работа с администрацията на StenikCMS;
  • Индивидуализация на дизайна, базирайки се на предефинирана структура;
  • Попълване на текстово съдържание, снимки и съдействие при оформление;
  • Гаранционен период с безплатна техническа поддръжка.