Pam Progress

20.11.2007

Logo design

Лого на Пам Прогрес

Ако във фирменото ви име се съдържат определящи думи, те със сигурност трябва да се превърнат в основополагащи при изграждането на цялостната корпоративна идентичност. Именно те трябва да са ключови и при създаването на фирмено лого. Подобна успешна интерпретация на ключови понятия съдържа и логото на Пам Прогрес, създадено от Стеник Груп.
Лого на Пам Прогрес
Ask Stenik a question