Rudi 96

20.10.2008

Logo design

Лого на Руди 96

Често най-добрите лога се получават от крайно несъвместими елементи. Елате при нас и заедно ще създадем най-подходящата за вашия бизнес 'взривоопасна комбинация'. За едно наистина 'взривоопасно' лого, заедно със Стеник Груп.
Лого на Руди 96
Ask Stenik a question