Interpred

12.12.2008

Others

Дизайн на брошура на Интерпред

Продължавайки бизнес отношенията си с Интерпред изготвихме и наистина запомнящ се дизайн на тяхната брошура, презентираща залите им под наем.
Дизайн на брошура на Интерпред, Interpred - Others, Stenik