FBCB Bulgaria

18.04.2009

Web Sites

Уеб сайт на Федерацията на хлебопроизводителите

Който е казал, че никой не е по-голям от хляба, най-вероятно не е съзнавал колко много е прав. Ние, обаче го осъзнаваме и затова с удоволствие работим за Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България.
Уеб сайт на Федерацията на хлебопроизводителите, FBCB Bulgaria - Web Sites, Stenik