Sofia Studios Complex

24.07.2009

Web Sites

Sofia Studios Complex

Ефектен и удобен, сайта ще ви запознае с Първият и единствен мултимедиен комплекс в България, изграден по водещите световни стандарти за производство на аудиовизуални продукти. На своите клиенти комплексът предлага удобства и комфорт за заснемането на всякакъв вид телевизионна и филмова продукция, а така също реклами, музикални видеоклипове.
Sofia Studios Complex, Sofia Studios Complex - Web Sites, Stenik